X
随便看看
xiaoxiao84

xiaoxiao84

37岁|173cm|80kg|华人
正在寻找其他
有地方的可以找我,想试试

基本信息

性倾向 *** 吸烟 ***
角色 *** 饮酒 ***
学历 *** 居住 ***
婚姻 *** 洁癖 ***
职业 *** 眼镜 ***
擅长语言 *** 纹身 ***
感情经历 *** 发型 ***
出柜 *** 着装风格 ***
安全性行为 *** 血型 ***
星座 *** 属相 ***
宗教 *** HIV ***

兴趣爱好

喜欢的电影 ***
喜欢的音乐 ***
喜欢的书籍 ***
喜欢的运动 ***
喜欢的品牌 ***

我心中的他

***

联系方式

私信 发私信
寻他主页 https://www.xunta.mobi/164327
微信 (Wechat)***

活动记录 (5分钟前数据)

注册时间 2016-06-21
最后登录 2021-07-18 5:24
登录次数 225
浏览次数 2169

非法内容举报