X
随便看看
喜助

喜助

34岁|180cm|70kg|华人
正在寻找朋友
我要稳稳的幸福 能抵挡失落的痛楚 一个人的路途 也不会孤独

基本信息

性倾向 *** 吸烟 ***
角色 *** 饮酒 ***
学历 *** 居住 ***
婚姻 *** 洁癖 ***
职业 *** 眼镜 ***
擅长语言 *** 纹身 ***
感情经历 *** 发型 ***
出柜 *** 着装风格 ***
安全性行为 *** 血型 ***
星座 *** 属相 ***
宗教 *** HIV ***

兴趣爱好

喜欢的音乐 ***

联系方式

活动记录 (5分钟前数据)

注册时间 2011-06-28
最后登录 2020-09-16 10:32
登录次数 817
浏览次数 2335

非法内容举报